Na skróty

 

   

 
 

Newsletter


Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już 1504376 osób

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości

Wyszukiwarka

Česky PDF Drukuj
Wpisał: Magdalena Guła   
08.01.2009.

 

Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze“

Jiho-západní fórum územní samosprávy  „Pogranicze”

 

O NÁS:

P-ZFST „Pogranicze” v Lubani (registrované sdružení) vzniklo v roce 1999 z iniciativy představitelů obcí, starostů, přednostů a radních oblastního sněmu Dolnoslezského vojvodství. Území naší činnosti je oblast čtyř příhraničních okresů: boleslaweckého, lubaňského, lwoweckého a zgorzeleckého.

 
Hlavním cílem činností sdružení je:

1. Podpora myšlenky územní samosprávy a hospodářsko kulturní rozvoj měst a obcí, ve kterých působí členové sdružení – široká výměna zkušeností v práci samosprávy mezi členy P-ZFST „Pogranicze”.

2. Iniciativa a podpora přeshraniční spolupráce mezi různými subjekty na česko-polsko-německém pohraničí (děti, mládež, školy, oblastní samospráva, vládní i nevládní organizace, zemědělci, senioři) ve věci ochrany životního prostředí a ekologie, rozvoje venkovských oblastí, zemědělství, historického dědictví, kultury, vzdělávání a sociální pomoci.

 
V naší práci se orientujeme především na aktivity spojené s rozvojem venkovských oblastí a ochranu životního prostředí. Realizovali jsme a realizujeme mnoho projektů financovaných z prostředků PHARE CBC, PHARE Access, Leonardo da Vinci, Town Twinning, Fond spolupráce, WFOŚiGW, Leader+, Interreg IIIA).

Od roku 2002 spolupracuje „Pogranicze“ se skupinou Ekologických zemědělců Dolnoslezského pohraničí, čítající v současné době 37 členů, která našim prostřednictvím úzce a  úspěšně spolupracuje s podobnými uskupeními v Sasku.

 

 
NAŠI ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI:

 1. Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. (Miltitz, Německo)

     www.csb-miltitz.de

2. Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. (Miltitz, Německo)

     www.slk-miltitz.de

3. Venkovský prostor o.p.s.  (Liberec, Česká republika)

     www.venkovskyprostor.cz

Sídlo „Pogranicze“ slouží též jako kontaktní kancelář sdružení Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.  v Polsku.

 

 
NAŠE PROJEKTY:

- „Zelená pohotovost” – informačně-vzdělávací projekt týkající se segregace nebezpečných odpadů na venkově – Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodohospodářství ve Wroclawi, oddělení v Jelení Hoře.

- „Mobilní stanice atestace postřikovačů” – program atestace postřikovačů přímo na venkově – Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodohospodářství ve Wroclawi, oddělení v Jelení Hoře a Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství.

- „Polsko-česká výměna zkušeností pro vybrané vládní a profesní skupiny” – setkání seniorů, mládežnický „Víkend s přírodou”, setkání samosprávních příhraničních obcí – program PHARE CBC 2002 Polsko Čechy.

- „Od informací ke vzdělání”- propagace myšlenek Evropské Unie v prostředí mládeže, zemědělců, vesnických žen a podnikatelů –Program „Agro-Info” nadace „Fond spolupráce”.

- „Hospodářství šetrné k životnímu prostředí - zavádění zásad Dobré zemědělské praxe v Dolnoslezském pohraničí” – nadace „Fond spolupráce”.

- „S duší na rameni” – debata představitelů středního a malého podnikání večer před vstupem Polska do Evropské Unie – nadace „Fond spolupráce”.

- „Eurobalíček pro venkov” – informace a evropské vzdělávání na území obcí v pohraničí – Program „Agro-Info” nadace „Fond Spolupráce”.

- „Jiný – takový jako ty” – program podporující antidiskriminační politiku pro žáky a učitele všech škol druhého stupně základních škol a škol středních lubaňského okresu – nadace „Fond spolupráce”.

- „PŘÍRODA jinak, po sousedsku” – cyklus vzdělávacích činností pro osoby zabývající se aktivně i pasivně ochranou přírody” – školení, studijní cesty do přírodních parků Dolního Slezska a Saska, polsko-německý tábor pro mládež, zabezpečování štol – zimovišť netopýrů – PHARE CBC 2002 Polsko-Sasko.

 - „Udržitelný rozvoj příhraničního venkovského prostoru” – cyklus činností ve věci přeshraniční integrace plánů rozvoje na území venkovských oblastí dolnoslezsko-saského  pohraničí” – studijní cesty do Saska, publikace příručky týkající se strojně-zemědělských plánů - PHARE CBC 2002 Polsko-Sasko.

- „Zemědělec ochráncem přírody – pilotní projekt ekologického vzdělávání zemědělců, pedagogů a občanů  venkova na území dolnoslezského pohraničí”- školení, publikování poradce Kodex dobré zemědělské praxe – Vojvodský fond ochrany životního prostředí a vodohospodářství ve Wroclawi oddělení v Jelení Hoře.

- „Pilotní projekt zavádění zemědělsko-ochranných programů na dolnoslezském pohraničí  –  praktický demonstrační projekt pro zemědělské hospodářství“ – polsko-německý vzdělávací  projekt týkající se zemědělsko ochranných projektů a pomoci polské skupině ekologických zemědělců v oblasti proekologické modernizace jejich hospodářství - Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

- „Lokální partnerství pro rozvoj venkovských oblastí Jizerského podhůří”- vytvoření lokální operační skupiny, vypracování integrované strategie venkovských oblastí – partnerství v projektu Dolnoslezské zemědělské komory - program Leader+.

- „Dolnoslezská ves v Evropě” – školení a informační centra v rámcích sítě „Agro-Info”, publikace příručky - nadace „Fond spolupráce”.

- „Mladí ekologové bez hranic” – polsko-české setkání mládeže – program „mládež”.

- „Ekologicky rosteme spolu – spolupráce překračující hranice v oblasti ekologického zemědělství v Euroregionu Nisa” – cyklus školení pro ekologické zemědělce z Polska a Německa – partnerství v projektu EkoConnect – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Polsko-německé setkání seniorů – Świeradów Zdroj 2006” – za účasti seniorů ze 4 okresů polského pohraničí – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Přeshraniční jarní vycházky 2006 a 2007” – polsko-německé ekologické setkání školní mládeže a dospělých - Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Naše Jizerky” – polsko-české workshopy pro učitele a ekologický tábor pro mládež, fotografická a výtvarná soutěž – Interreg IIIA Polsko-Čechy.

-„Saské Ekomobily v Euroregionu Nisa” – zkoumání ekologického stavu Lužické Nisy polskou a německou mládeží - – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Internet pro seniory” – pilotní projekt pro plánované zavedení počítačové sítě pro seniory na území pohraničí – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Včelařství bez hranic” – polsko-německé workshopy, studijní pobyty, ukázky, spolupráce včelařů – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

- „Internetové vzdělávání“ – metoda učení pro skupiny ekol. zemědělců a školní mládež a učitele za použití techniky internetu – Interreg IIIA Polsko-Sasko.

 

 
KONTAKT:

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”

Předseda: pan Edward Szczerbień

ul. Armii Krajowej 30

59-800 Lubań, Polsko

Tel./Fax +48 75 721 50 77

E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

www.pogranicze-csb.home.pl

 
Copyright 2018 Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE".